– Trekke innsigelse?

foto
Nesset vil ha avklart om nabokommunene opprettholder sin innsigelse mot nasjonalt deponi for farlig avfall som Bergmesteren AS planlegger på Raudsand. Foto: ØYVIND LEREN