Langvarig strid om avgift på utfartsområde: – Fjellturen skal være gratis

foto