MOLDE: – Dette er den viktigste kontrakten vi har fått på lang tid, sier en svært fornøyd adm. direktør Terje Hellum i Prezioso Linjebygg på telefon fra Stavanger, nettopp ferdig med møtet med Aker Solutions der kontrakten ble signert. Der deltok også styreleder Kristoffer B. Jenssen og tilbudsleder Bjørn Bergsvik i Prezioso Linjebygg.

Rammekontrakten Prezioso Linjebygg vant med Aker Solutions AS er på leveranse av såkalte ISO-fag for gassanlegget på Nyhamna og Draugen plattformen. Kontrakten omfatter disiplinene isolasjon, stillas og overflatebehandling. I tillegg er også bl.a. tilkomstteknikk. Prezioso Linjebygg utfører allerede die nevnte ISO-fagene på Draugen-

Må ansette flere

– Vi har vært gjennom tunge år og jobbet med kostnadsreduksjoner, prosessforbedringer og endringsprosesser. Det er veldig gledelig at vi ser at dette virker, og at vi er konkurransedyktig. Vi øker våre markedsandeler både nasjonalt og regionalt. Det er viktig for oss. Vi har absolutt vekstambisjoner fortsatt. Denne kontrakten forsterker vår posisjon i markedet og bransjen, spesielt i Midt-Norge. Vi konkurrerer mot større selskap lenger sør på Vestlandet, sier Terje Hellum.

Han forteller at Prezioso Linjebygg etter et par utfordrende år i bransjen, igjen opplever økt etterspørsel. Nå rekrutterer selskapet nytt personell.

– Vi er i dag over 500 ansatte. Denne tildelinga betyr ytterligere behov for fagfolk, særlig i Nordmøre og Romsdal. Nyhamna-anlegget vil bli bemannet av en god blanding av gammelt og nytt personell, og det ser vi på som en positiv utfordring, sier Terje Hellum.

Kan vare i ti år.

Han opplyser at kontrakten har en varighet til 1. september 2021. Deretter er det opsjoner på til sammen sju år.

– Det vil si at total mulig varighet er over 10 år. Kontrakten er en rammekontrakt som kan variere i omfang fra år til år, og det kan derfor ikke anslås noen total verdi på kontrakten, sier Terje Hellum.

– Vi har tidligere hatt betydelige leveranser også til Nyhamna. Vi ser virkelig fram til å komme tilbake til dette flotte anlegget, som vi også har gode erfaringer fra. Vi gleder oss til et langsiktig samarbeid med Aker Solutions og operatør Norske Shell, sier Terje Hellum.

Han viser til at Shell har vært en viktig kunde i Prezioso Linjebyggs historie. Draugen var svært viktig i etablerings- og oppbyggingsfasen for daværende Linjebygg Offshore på begynnelsen av 1990-tallet.

Kristiansundsfirma med

Terje Hellum forteller at Prezioso Linjebygg har et samarbeid med kristiansundsfirmaet GMK, tidligere Grip Malingfabrikk, som er med som leverandør.

Etter signeringa sendte Terje Hellum en epost til alle ansatte, der han rettet en takk til alle som har vært direkte involvert i tilbudsarbeidet, men også til andre ansatte som har markedsført bedriften positivt gjennom utførelsen av prosjektene. Det er ifølge Terje Hellum den beste reklamen og markedsføringa selskapet har.

Ordføreren gratulerer

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord gratulerer Prezioso Linjebygg med kontrakten.

– Det er kjempebra at Prezioso Linjebygg fikk denne storkontrakten. Den betyr mye for bedriften og hele regionen, sier Bernhard Riksfjord.

Foruten i Molde er Prezioso Linjebygg etablert i Trondheim, Stavanger, Bergen, Harstad og Hammerfest. Selskapet er en del av Altrad Group, et konsern med 39.000 ansatte og base i Frankrike. Altrad Group har verdensomspennende aktivitet og en omsetning på ca. 35 milliarder kroner. Virksomheten i Norge ledes fra kontoret i Molde.

foto
Prezioso Linjebygg kommer tilbake etter å ha vært uten faste oppdag på Nyhamna i fem år. Foto: Kjell Langmyren Foto: Kjell Langmyren