– Er redde og engstelige for jobbene sine

foto
Utsetting av reinhold er ett av 9 kuttprosjekt i Helse MR. I Molde og Kristiansund jobber 60 ansatte med dette. Foto: Marit Heiene