Slik vil dei styrke psykisk helsehjelp til barn og unge

foto
Møre og Romsdal vil betre tilbodet til barn og unge med samarbeidsforløp for angst, autisme, depresjon, spisevanskar osv. Men det vil truleg ta 3-4 år før satsinga får praktisk betydning, viser erfaringane frå Helse Fonna, som er modell for satsinga. Foto: Thomas Brun / NTB