Vil ha flyktningar til Eidsvåg – tilbyr husrom for 50