Har fått beskjed om å utsette Møreaksen – neppe oppstart før etter 2025

foto