Påkøyrd gaupe gjekk til angrep på hund og vart avliva