Det sa en etter forholdene optimistisk olje- og energiminister Tord Lien på Desemberkonferansen i Kristiansund torsdag.

«Ut av stormen» er tema for årets store oljekonferanse, hvor næringa er samlet i en situasjon med en oljepris rundt 45 dollar, masseoppsigelser og nedbygging.

– Olje- og gassnæringen er den største og viktigste industrien i Norge, og vil forbli det i generasjoner framover, sa Tord Lien.

Stor interesse

Han framholdt at en er helt avhengig av leting framover, og konstaterte med glede at det er stor interesse fra oljeselskapene for nye blokker i Norskehavet i tildelingsrunden som nå pågår. Tildeling vil skje neste år.

Tord Lien konstaterte at norsk oljenæring hadde en sammenhengende oppgang fra 2002 til 2013-2014, og i den perioden også har lagt seg til for høge kostnader.

Kompetanse

Han framholdt samtidig at det er viktig at virksomhetene beholder kompetansen, for å være klar den dagen oppturen igjen kommer.

foto
«Ut av stormen» er tema for årets store oljekonferanse i Kristiansund. Foto: Egil H. Torvik