Nye studentboliger til Molde

foto
Til stede på Høgskolen i Molde da nyheten om nye studentboliger ble gjort kjent: F.v. Samskipnadsdirektør Knut Silseth, SiMolde, høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, HiMolde, ordfører Torgeir Dahl (H), Celine Nerland (H), Britt Janne Tennøy (H), Svein Atle Roseth, (Krf), Kjell Vatne (V) og Frode Heimen (V). Foto: Kjell Langmyren