Reiser første sjukehusvegg, utvider ramma

foto
Mens energisentralen bak til venstre reiser seg, støpes fundament på selve sjukehusbygget, der kjøkkenet kommer. Den første veggen i sjukehusbygget er også påbegynt. Alle bildene er tatt tirsdag. Foto: HMR