Her er den nye soknepresten i Bolsøy – overtar etter Magne Furuseth

foto