Flere hundre ble sjekket i politiets knivaksjon

foto