(smp.no) – I over ett år har det vært krevende å få vaktkabalen til å gå opp, fordi det egentlig har vært for få leger, sier Alexander Wiig, kommuneoverlege i Ålesund.

Han forteller at det har vært et stort press på legene som har jobbet der. De har tatt mange ekstravakter og stått på.

– All honnør til dem. Nå har det kommet til et punkt hvor det ikke går lenger. Vi bryter arbeidsmiljøloven hvis vi fortsetter nå, sier Wiig.

Har seks av 14 leger

Ørskog legevakt skal egentlig ha 14 ansatte leger. Nå for tiden har de seks. Av disse seks har kun to såkalt selvstendig vaktkompetanse - slik at én av de alltid må være på jobb eller bakvakt.

– Det er akuttmedisinsk forskrift som sier dette. Disse legene har lengre erfaring og mer kompetanse slik at de er en støtte for de mindre erfarne legene, forklarer Wiig.

Det siste året har legevakten tidvis måttet stenge en dag om gangen de dagene kabalen ikke har gått opp.

– Det er ikke en god måte å drifte på ved å måtte stenge fra dag til dag. Plutselig kan noen stå på døra og komme til stengt legevakt fordi de ikke har fått med seg at det er stengt den dagen. Nå stenger vi over en lengre periode for å kunne gi en mer forutsigbar og forsvarlig tjeneste, og for å skåne legene, sier Wiig.

Det er håp til våren

Innbyggerne som har brukt Ørskog legevakt må nå bruke den som ligger på Åse. Legene som jobber ved Ørskog legevakt blir satt inn for å styrke tjenesten på Åse ved behov.

– Vi har snudd alle steiner i lang tid. Det er ikke en enkel beslutning, men en nødvendig beslutning, sier Wiig.

I mars kommer to leger tilbake, og sannsynligvis begynner ytterligere to til i løpet av våren. Disse har selvstendig vaktkompetanse.

– Da er betingelsene bedre. Vi har en klar intensjon og et klart håp om å få Ørskog legevakt åpnet igjen på permanent basis, sier Wiig.