Åpner ikke Aursjøvegen til 1. juni i år

foto
Mye snø: Den røde streken viser hvor vegen går. Foto: Privat