foto
Franco Encina og Mira Refsum jobber med fasaden på fellessjukehuset. Akkurat her diskuterer de hvilke krav som skal stilles til vindusleverandøren. Foto: MARIT HEIENE

Her jobber 24 arkitekter for fullt med fellessjukehuset