Samferdselsministeren i Molde. Dette sier han om Møreaksen

foto