Varsku her! Mange smått tvilsomme farkoster langs vegen også onsdag

foto