Fortsatt langt igjen til et normalår for Molde lufthavn

foto