Ungdom etterlyser mer informasjon: – Mange blir nesten sjokkert over tilbudet som finnes!