Mistanke om koronasmitte på verftsarbeider – i isolasjon i Vestnes

foto
Trohaugen brakkerigg i Tomrefjord. Foto: Olav Skjegstad