Trasévalget på Veblungsnes: – Hvem kan garantere for vår sikkerhet?

foto