Så mange lærere i Molde mangler høyere utdanning

foto