Kirkeklokkene spilte for folksom julekrybbe-åpning

foto