MDG-politikere ut mot Møreaksen: – Det å skape en attraktiv by å bo i, handler ikke bare om reiseavstander