– Jeg vil inspirere folk i tettbygde strøk til å dyrke egne grønnsaker

foto