– Vårt mål er å fremme nærings- og samfunnsutvikling i Aukra. Skulle de tre øysamfunna i Sandøy bli en del av Aukra kommune, står vi sjølsagt klar til å bistå med midler til ønsket utvikling, sier daglig leder Arnt Sommerlund i Aukra Næringsforum.

– Vi har gjennom vedtak vært positiv til initiativet fra innbyggere om å vurdere ei eventuell grensejustering for Ona, Sandøy og Orten. Befolkningen ser på seg sjøl som romsdalinger, og det ønsker de å forbli.

Har midler

Aukra Næringsforum har i dag rundt fire millioner kroner i udisponerte midler til nærings- og samfunnsutvikling. Det forventes påfyll med ytterligere 2,7 millioner kroner i 2017.

– Vi har penger, og næringslivet vil bidra til utvikling på Ona, Sandøya og Orten fra den dag ei eventuell grensejustering er vedtatt. Men det er viktig å presisere at det er dem det gjelder som må komme med sine ønsker, sier Sommerlund.

Reiseliv

På næringsutvikling er det først og fremst reiseliv som er viktig. Ona er en magnet, et fyrtårn ytterst mot havet som det er viktig å bygge videre på. Det kan være små tiltak som betyr mye. Bare det å ha et serveringstilbud er viktig, mener han.

– Vi har primært to typer tilbud; ei bedriftsrettet støtte, både for utvikling av det eksisterende næringsliv og til etablering av ny virksomhet. Og et for tilretteleggende tiltak for samfunnsutvikling som gjør det lettere å flytte til øyene, bo der og bli værende.

Står klar

Aukra Næringsforum registrerer at det snart kommer søknad til fylkesmannen om ei grensejustering for Ona, Orten og Sandøya.

– Vi får avvente fylkesmannens behandling av søknaden om grensejustering. Men fra første dag en slik søknad er innvilget, kan vi jobbe med prosjekt som måtte være ønskelig fra øyene Ona, Orten og Sandøya, sier daglig leder Arnt Sommerlund i Aukra Næringsforum.

Aukra kan bidra til utvikling på Ona, Sandøya og Orten fra den dag ei eventuell grensejustering er vedtatt. – Men det er viktig å presisere at det er dem det gjelder som må komme med sine innspill og ønsker, sier daglig leder Arnt Sommerlund i Aukra Næringsforum. Foto: Agnar Gjendem