Romsdaling må i fengsel etter drapstrusler

foto
Sorenskriver Svein Eikrem i Romsdal tingrett mente kvinna ikke var egnet til videre soming gjennom samfunsstraff. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Bjørn Brunvoll