Gamle-lensmannen på Gossen vil ikke ha tilbake lensmannskontoret

foto