– Ville blitt «fole snepple» med 11 i kommunestyret

foto