Vil ha «granskingskommisjon» som kan sjå på Molde-skolen