I omsorgsboligen har det bodd og jobbet folk mens muggsoppen vokser opp etter veggene

foto
Bygget som Rauma kommune bruker til omsorgsboliger, eies og driftes av Rauma kommunale boligstiftelse. Foto: ELLINOR RØRVIK LOTHE