Farevarsel oppgradert til rødt - kan bli stengte veger - øker beredskapen

foto