Slik blir endringene i politidistriktet fra nyttår

foto
Ingar Bøen. Foto: Per Tormod Nilsen