Slik blir endringene i politidistriktet fra nyttår

foto