Etterslep på nesten 17 milliarder (!) kroner

foto