Protesterer mot motorveg i verna natur

foto
Slik folk her forstår det, vurderer Vegvesenet ny E39 på steinfylling i fjellsida i bakgrunnen. I tillegg til den verna naturen, ber folk i Solnørdalen for bumiljøet. Dei er redd fulglekvitter og elvesus blir bytta ut med støy og støv frå endelause trafikkmengder. Foto: PER OVE STIGE