Dette bildet er historisk. – Streikeviljen er stor

foto