Så mange millioner fikk losjene utbetalt av Molde kommune