I denne kommunen skal alle 10. klassinger som søker sommerjobb få tilbud

foto