Av: Marit Heiene

Arbeidsulykke: Falt fra gardintrapp