Den lokale stasjonen satser på noe som er viktigere for drifta enn bensin: – Helt avgjørende å være gode på det

foto