Har fått nasjonal pris: - Likhetstrekk med de gamle stavkirkene