Fant dette dyret i foss. Men hvilket dyr er det? – Dette vil vi undersøke, sier SNO.

foto