Professor om fødeløsning: – Mulighetene er sterkt begrenset