Her er fylkesvegene som får ny asfalt i år – hvis politikerne blar opp

foto