Rett i selskapenes lommer

foto
Nyhamna: Aukra kommunes eiendomsskatteinntekter fra Ormen Lange-anlegget kan synke fra dagens 140 til rundt 40 millioner kr om skattereglene endres. Foto: erik birkeland