Ingen avklaring – kan bli full stopp i arbeidet med å skille ut Haram