Kontrollerte pinseutfarten: 10 førerkortbeslag og 60 forenkla forelegg

foto