foto
For Martine Storvik har åpenheten rundt farens sjølmord vært viktig. Hun mener vi må lære mer og snakke mer om psykisk helse. Foto: Bjørn Brunvoll

Martine (25) mistet faren i sjølmord: – Vi må snakke om hvordan vi har det. Det er livsviktig