I april varslet bedriften om at de vil ha 70 overtallige medarbeidere til høsten, og at de går inn i en ny kuttrunde.

- Det er denne prosessen som nå går sin gang. Oppsigelsene gjelder fra månedsskiftet, de fleste har en oppsigelsestid på tre til fire måneder, sier administrerende direktør Kristoffer B. Jenssen til Rbnett.

De øvrige 30 overtallige i avdelingen vil få tilbud om andre stillinger i bedriften, opplyser han.

Prezioso Linjebygg arbeider innenfor tre forretningsområder,  det er olje og gass som nå sliter. De andre går bedre, og det totale antallet ansatte i bedriften vil være omtrent som før også etter kuttene også ved kommende årsskifte, det vil si vel 600.

Bakgrunnen for kuttene er nedturen i markedet for servicebedriftene innenfor olje og gass, som ser ut til å vedvare utover i 2016 og kanskje lenger. De fleste av de som er overtallige er offshoreansatte, men det er også en del landansatte.